Bitcoin koers stijgt, bull markt
Bitcoin

Deep-dive: Gaat Bitcoin beginnen aan een nieuwe Bull run?

In de deep-dive artikelen blikken we regelmatig terug op de stand van zaken omtrent Bitcoin (BTC). Bitcoin leidt de crypto markt en kan daarmee een goede indicatie zijn of de algehele cryptomarkt in prijs zal stijgen of dalen. In december 2022 keken we voor laatst naar Bitcoin. We concludeerde dat een bodem waarschijnlijk nabij was. Is dat ook zo? En kunnen we een bull markt verwachten?

On-chain Analyse

In deze sectie nemen we een kijkje naar de on-chain data van Bitcoin. Via on-chain data kunnen we inzichten verkrijgen in het gedrag van investeerders in de markt en historisch trends met elkaar vergelijken, dit doen we op basis van verschillende metrieken. Zo kijken we naar het gedrag van whales, kleine investeerders en verschillende prijs metrieken om beter de markt te kunnen navigeren. 

Whales blijven accumuleren

Het gedrag van whales is belangrijk om te volgen. Historisch gezien hebben whales veel invloed op de cryptomarkt. Doordat zij veel vermogen bezitten kunnen ze invloed uitoefenen op de koers. Daarnaast zitten whales vaak al langere tijd in de markt en zijn zij bepalend in het vormen van een markt piek of bodem.

Onderstaande grafiek (Figuur 1) van Glassnode laat het aantal Bitcoin wallets zien dat meer dan 10.000 Bitcoins bezitten. Ten eerste zien we dat veel whales Bitcoin verkochte na de all-time in november 2021 van meer dan $69.000. Kort na de FTX crash, wat plaatsvond in november 2022 zien we een sterke toename, een interessant gegeven. Veel whales lijken juist bij te kopen in tijden van paniek in de markt en te verkopen wanneer de Bitcoin prijs relatief hoog staat. 

Aantal wallets met meer dan 10.000 BTC
Figuur 1: Aantal wallets met meer dan 10.000 BTC – Bron: Glassnode

De kleine investeerders

We kunnen ook kijken naar wallets met een kleiner aantal Bitcoins, bijvoorbeeld wallets met 1 of meer Bitcoins. Dit geeft inzicht in hoe de gemiddelde particuliere belegger de markt navigeert. We zien hier interessant genoeg een relatief constante groei, ook tijdens de FTX crash in november (zie Figuur 2). Kort na de FTX crash zien we zelfs een extreem steile groei, nog niet eerder voorgekomen in de afgelopen jaren.

Hieruit kunnen we opmaken dat naast de whales kleine investeerders ook gebruik maken van de koersdip om massaal Bitcoin te accumuleren. Interessant genoeg zien we sinds de sterke prijsstijging in het begin van het nieuwe jaar een stagnatie in Bitcoin accumulatie van de kleine investeerders. Dit suggereert dat kleine investeerders een afwachtende houding aannemen als gevolg van de prijsstijging en de aanhoudende onzekerheid in de economie.

Aantal wallets met meer dan 1 BTC
Figuur 2: Aantal wallets met meer dan 1 BTC – Bron: Glassnode

Steeds meer “fossiele” wallets

Een ander interessant gegeven is het aantal Bitcoin wallets die inactief zijn. Deze wallets bezitten Bitcoin maar hebben deze al lange tijd niet verkocht of verhandelt. Onderstaande grafiek is een weergave van het aantal Bitcoin wallets dat 5 jaar of langer inactief is. Een hoger percentage duidt op steeds meet lange termijn investeerders. Ook hier zien we een stijgende lijn. De grootste groei zien we in het afgelopen jaar waarbij dit aantal groeide met zo’n 5%.

Aantal fossiele wallets
Figuur 3: Aantal fossiele wallets – Bron: Glassnode

Realized Price van Bitcoin

De gerealiseerde prijs van Bitcoin geeft een indicatie in de gemiddelde waarde waarvoor alle Bitcoin op een betreffend moment is gekocht. Over het algemeen zien we dat wanneer de koers onder de gerealiseerde prijs komt (oftewel de realized price in het engels). In Figuur 4 is dit afgebeeld door middel van de rode cirkels. In elke bearmarkt van Bitcoin is te zien hoe de koers voor een aantal maanden onder de gerealiseerde prijs zit.

Wat op dit moment erg interessant is is het feit dat de koers weer boven de gerealiseerde prijs is gekeerd. Bitcoin (en de rest van de cryptomarkt) zag in het begin van dit jaar een sterke prijsstijging wat investeerders positiever gestemd maakt over de toekomst. Met het stijgen van de koers tot boven de gerealiseerde prijs van Bitcoin zijn er investeerders en gebruikers die geloven dat de bodem van de cryptomarkt achter ons ligt, dit was namelijk ook te zien in de bearmarkt van 2018 / 2019.

Echter is het niet verstandig om hier met volle overtuiging op in te zetten, in de bearmarkt van 2015 zien we namelijk dat de koers al eens eerder boven de gerealiseerde prijs steeg om vervolgens weer te halen. Daarnaast is de combinatie met de onzekerheid in de economie geen garantie dat de koers op de korte termijn sterk blijft.

Gerealiseerde prijs van Bitcoin
Figuur 4: Gerealiseerde prijs van Bitcoin – Bron: Glassnode

Rainbow Chart van Bitcoin

Een populaire grafiek is de Bitcoin Rainbow Chart (regenboog grafiek). Deze grafiek wordt gebruikt om investeerders te navigeren door een bull- en bearmarkt. In Figuur 5 is deze regenboog grafiek te zien. In blauw wordt aangegeven wanneer de koers historisch gezien exceptioneel laag is, rood geeft aan wanneer de koers juist erg hoog is.

Uit onderstaande figuur kunnen we een aantal dingen afleiden. Zo wordt duidelijk dat met de recente koersstijging van begin dit jaar Bitcoin niet meer het label extreem goedkoop krijgt maar momenteel op een uitgesproken koop label zit. Daarnaast zien we ook dat de koers van Bitcoin historisch gezien minder volatiel wordt en minder diep in de rode zones komt, oftewel de pieken in de bullmarkt worden minder extreem. Dit is een gezonde ontwikkeling voor de algehele cryptomarkt en laat zien dat Bitcoin naar een meer volwassen activa ontwikkeld.

Rainbow chart van Bitcoin
Figuur 5: Rainbow chart van Bitcoin – Bron: blockchaincenter.net

Conclusie

Met de recente stijging in koersen binnen de crypto markt zien we een aantal interessante ontwikkelingen. De waardering van Bitcoin is nog steeds relatief goedkoop maar we zien wel dat sommige investeerders wat terughoudender zijn geworden met de recente prijsstijgingen.

Zo zijn zowel kleine investeerders als grote whales (meer dan 10.000 BTC) minder gaan accumuleren, waarbij ze een paar maanden eerder een stuk forser aan het accumuleren waren. Daarnaast zien we dat de koers boven de gerealiseerde prijs zit. Dit stemt ons positief over het feit dat we de bodem achter ons hebben liggen.

We moeten hierbij wel vermelden dat dit geen gegeven geen zekerheid is. Hoewel we met de grafieken in dit artikel historische trends zien is er met de huidige economische onzekerheid geen reden om te denken dat de koers weer onder de gerealiseerde prijs kan zakken en een nieuwe bodem kan vormen.

Bitcoin nieuws

MicroStrategy verhoogt inzet: $786 miljoen extra voor Bitcoin aankoop
Wanneer gaat de Bitcoin koers weer stijgen?
Bitcoin ETF’s maken rampzalige week compleet met forse uitstroom
Meer nieuws

Meest gelezen

Advocaat: Dit is wanneer de uitspraak in de Ripple-rechtszaak verwacht wordt
Crypto analist verwacht een mega Solana crash tot $13
ChatGPT voorspelt: Dit is het moment waarop de XRP koers $5 kan bereiken