Nieuws, Trending

Binance lanceert subaccounts voor institutionele klanten


Cryptocurrency exchange Binance heeft een nieuwe functie gelanceerd die het voor institutionele en high-tier individuele traders mogelijk maakt om sub-accounts aan te maken.


Maximaal 200 accounts

De nieuwe functie maakt het voor partijen mogelijk om maximaal 200 sub-accounts aan te maken onder één hoofdaccount (masteraccount). Dit master-account heeft alleen controle over de verplaatsing van activa tussen sub-accounts en kan elk van hen verschillende toegangsniveaus en machtigingen verlenen. Niettemin behoudt elke sub-account zijn eigen set API-limieten om handel met hoge capaciteit mogelijk te maken.


Verschillen

Volgens Binance zijn de verschillen tussen de master-rekening en zijn ondergeschikten, dat de eerstgenoemde het exclusieve vermogen heeft om alle gegevens en saldi te bekijken, geld tussen rekeningen over te dragen en volledige leidinggevende controle te hebben en toegang te hebben tot een reeks hulpmiddelen voor activacontrole.

Hiernaast kunnen master-accounts hun ‘ondergeschikten’ bevriezen/pauzeren of juist weer hervatten.
Beperkte functie voor subaccounts

De nieuwe functie voor subaccounts is beperkt in beschikbaarheid voor zakelijke gebruikers en personen met VIP 3-tier (of hoger) accounts. Volgens Binance worden de VIP-niveaus berekend op geaggregeerde basis, en overeenkomstige kortingen worden toegepast op alle sub-accounts.

De exchange heeft tot slot ook benadrukt dat het de beveiliging van zijn nieuwe functie voor sub-accounts heeft verhoogd door de login-informatie nauwgezet onder te verdelen om het risico tot een minimum te beperken.