Nieuws, Trending

Bitcoin-miners krijgen geen subsidie meer op elektriciteitsbelasting

De regering van Noorwegen heeft een subsidie afgeschaft die momenteel wordt toegekend aan Bitcoin miners. Deze subsidie kregen ze op het bedrag wat ze aan stroombelasting zouden betalen.

Normale elektriciteitsbelasting

Volgens een online verschenen rapportage van het mediabedrijf ‘Aftenposten’ wil de regering in de staatsbegroting dat miners van cryptocurrencies in het land vanaf het nieuwe jaar (1 januari 2019) de normale elektriciteitsbelasting gaan betalen. Nu krijgen zij hier dus nog een fikse korting op.

Stroomkorting

Grote miners ontvangen momenteel dezelfde stroomkorting als andere energie-intensieve industrieën in het land. Wanneer een bedrijf een capaciteit van meer dan 0.5 megawatt hebben, betalen zij slechts 0.48 øre (€0.00051) per kilowattuur in plaats van het standaardtarief van 16.8 øre (€0.017). Grootverbruikers betalen hiermee dus slechts 2.8% van het standaardtarief.

Noorwegen kan niet doorgaan

Volgens de vertegenwoordiger van het Noorse parlement kan Noorwegen niet doorgaan met het aanbieden van gigantische belastingvoordelen voor de meest vuile vorm van cryptografische output als de Bitcoin (BTC). Het ‘binnenhalen’ kost erg veel energie en helpt mee aan broeikasgasemissies. Dit wil het land nu voorkomen.

Belastingdienst

Naar verluidt heeft de Noorse belastingdienst de suggestie gemaakt om de subsidie te verwijderen. Dat voorstel is nu goedgekeurd in de staatsbegroting. Vanaf 1 januari 2019 zal het dan ook daadwerkelijk in werking worden gesteld.