Nieuws, Trending

Centrale bank van Egypte voert haalbaarheidsstudies voor uitgifte digitale valuta uit


De centrale bank van Egypte is van plan om een digitale versie van de Egyptische Pond te introduceren. Hiermee zou het de kosten rond de uitgifte van valuta’s willen verlagen.


Kosten verlagen

Volgens de onderdirecteur van de Egyptische Centrale Bank lopen er een aantal haalbaarheidsstudies. Hij gelooft dat een op de blockchain-gebaseerde digitale versie van zijn Egyptische Pond kan helpen bij het verlagen van de uitgifte- en transactiekosten.


Geldloze samenleving

Met de digitale valuta komt Egypte een stap dichter bij een geldloze samenleving. Om de haalbaarheidsstudies zo goed mogelijk af te ronden zijn er een aantal internationale instellingen betrokken.

Egypte heeft eerder altijd een risicomijdende houding ingenomen ten aanzien van gedecentraliseerde cryptocurrencies als Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH)Geen wetgeving

Nu heeft de overheid van Egypte zijn openbare retoriek ten aanzien van cryptocurrency verandert sinds de eerste cryptocurrency-exchange in het land is gestart. Op het moment dat deze exchange startte was er echter nog geen wetgeving die dergelijke activiteiten officieel mogelijk maakte. Opvallend is dat deze betreffende exchange vandaag niet online kon worden gevonden.