Ripple Nieuws

Deadline van Ripple rechtszaak wordt met 2 maanden verlengd

De laatste update in de Ripple rechtszaak is er niet een met goed nieuws voor XRP investeerders. De rechtbank heeft namelijk het verzoek van de SEC om de deadline met 2 maanden te verlengen ingewilligd.


Ripple rechtszaak wordt met 2 maanden verlengd

De rechtbank merkte op dat beide partijen het erover eens waren dat er ten minste 14 deskundigen gehoord zullen moeten worden. Ripple voerde echter aan dat dit redelijkerwijs binnen 18 werkdagen zou kunnen worden uitgevoerd, gezien de middelen waarover de SEC beschikt. Verder vertelde Ripple en XRP investeerders dat nog meer vertraging bij het oplossen van deze rechtszaak de belangen beide ernstig zal schaden.

Desalniettemin heeft de rechtbank de verlenging toegestaan, waarbij wordt uitgelegd dat extra tijd beide partijen ten goede zou komen om de lopende feitenonderzoek te voltooien en zich grondig voor te bereiden op aanstaande verklaringen van deskundigen.

“Hoewel het Hof erkent dat beide partijen aanzienlijke middelen hebben ingezet om deze zaak te vervolgen zal de door de SEC gevraagde extra tijd niet invloed hebben op de planning om deze zaak op te lossen. Integendeel, de extra tijd die de SEC zoekt, zal beide partijen in staat stellen om de opmerkelijke ontdekking van feiten te voltooien en zich goed voor te bereiden op deskundige verklaringen. Dienovereenkomstig wordt het verzoek van de SEC TOEGEKEND.”, aldus de rechtbank.


Ripple en XRP investeerders worden overmatig benadeeld

Eerder deze week betoogde Ripple dat de uitstel de XRP-markten in de Verenigde Staten zal blijven “bevriezen”, wat Ripple overmatig benadeelt”. De beklaagden beweerden dat bijna elke crypto exchange in de Verenigde Staten de handel in XRP-tokens heeft geschrapt. Dat heeft de token ernstig beschadigd en ook de activiteiten van Ripple geschaad.

Ook voor XRP investeerders is het uitermate vervelend omdat hun geld bevroren blijft vanwege de lopende rechtszaak. Veel XRP-investeerders in Amerika houden kunnen hun XRP niet verhandelen, verkopen, overdragen of converteren.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten