Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

Toezichthouder Dubai komt met nieuwe regels voor investeringstokens

De financiële toezichthouder van Dubai heeft een nieuw regelgevend kader vastgesteld voor investeringstokens. Dit als onderdeel van een groter plan om de digitale financiële en technologische omgeving te stimuleren en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen en vereisten van marktspelers.


Beveiligingstokens of afgeleiden

Volgens een rapport van het Emirati-persbureau WAM definieert dit nieuwe regelgevingskader investeringstokens als een ‘beveiligingstoken of afgeleide token’.

Hiernaast wordt er in het rapport opgemerkt dat de oprichting van een nieuwe regelgevende structuur de eerste stap is in het ‘Digital Assets’ Regime van financiële toezichthouder uit Dubai. De suggesties zouden worden weerspiegelt in consultatiedocument 138 dat in maart 2021 is gepubliceerd. Het consultatiedocument vroeg om publieke input over de plannen voor het reguleren van beveiligingstokens.

De financiële toezichthouder had het publiek destijds gevraagd om opmerkingen in te dienen over de voorgestelde regels voor cryptocurrencies die als beveiligingstokens worden beschouwd.


Beschermen van investeerders

Het uiteindelijke doel van dit kader is om investeerders te beschermen en marktdeelnemers rechtszekerheid te bieden. Zo wordt het soort investeringstoken dat is toegestaan gespecificeerd en dat kan worden vermeld op een Digital Asset Exchange in het Dubai International Financial Centre, evenals andere relevante informatie.

Tevens zou de financiële toezichthouder uit Dubai bezig zijn met plannen voor effecten die niet op de beurs genoteerd staan. Deze vallen momenteel niet onder het regelgevingskader voor investeringstokens. Dit zijn onder andere utility-tokens en bepaalde stablecoins. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal van dit jaar een vervolgdocument wordt gepubliceerd met mogelijke vervolgstappen.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten