Regulatie Nieuws

Regulatie Nieuws

De meeste Amerikanen zijn tegen een digitale dollar

Amerikaanse burgers lijken tegen een digitale dollar te zijn, ondanks hun bezorgdheid over het bestaande financiële systeem.


Steun voor digitale dollar is laag, maar begint te groeien

Een nieuwe studie van het cryptominingbedrijf Genesis Mining suggereert dat de meerderheid van de Amerikaanse burgers tegen de introductie van een digitale dollar is. Van de 400 deelnemers vond slechts 25% dat de overheid papiergeld zou moeten opgeven ten gunste van een digitale dollar.

Toch is er ook positief nieuws voor de digitale dollar. Het aantal voorstanders voor een digitale ,munt is in 12 maanden tijd namelijk verdubbeld. In 2019 waren slechts 13% voorstander, nu is dit aantal opgelopen naar 25%.

Terwijl meer dan 85% van de respondenten van de enquête blijk gaven van bekendheid met cryptocurrencies, associëren velen de digitale valuta’s met criminele activiteiten, wat waarschijnlijk bijdraagt aan de lage steun voor een digitale dollar.

De enquête werd dezelfde week gepubliceerd dat Loretta Mester, president van Cleveland Federal Reserve, onthulde dat de Fed tijdens de COVID-19-pandemie uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de risico’s en voordelen van CBDC.


Desinteresse in het monetaire beleid

Het rapport identificeerde ook een slechte monetaire geletterdheid bij het grote publiek, waarbij 38% van de respondenten geloofde dat de Amerikaanse dollar wordt gedekt door goud, obligaties of olie, terwijl een 13% het eenvoudigweg niet weet. Ondanks de blijk van desinteresse in het monetaire beleid, werd inflatie door 88% van de respondenten als een kritiek punt aangemerkt.

In augustus publiceerde de Bank of Canada een onderzoek waaruit bleek dat financiële geletterdheid positief verband houdt met het bewustzijn van cryptocurrencies, maar negatief met het eigendom ervan. Uit het rapport bleek dat zeer financieel geletterde respondenten de helft minder kans hadden om cryptocurrencies te bezitten dan het grote publiek.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten